Vikardækning

Ligesom andre organisationer, der varetager BPA-arbejdsgiveransvar, tilbyder LOBPA fuld vikardækning, når kommunen har bevilliget det. Vikardækningen varetages i samarbejde med udvalgte vikarbureauer. Dertil stiller LOBPA  en opdateret afløserliste til rådighed for samtlige sine kunder – også de kunder, hvis kommune ikke har bevilliget vikardækning.

 

colourbox1056557
Lovgivningen og senere ministersvar er tydelige omkring, at kommunerne altid har forsyningspligten. Det betyder. at det er kommunens ansvar at sikre nødvendige vikarer i en BPA-ordning.

 

Vikardækning afhænger altid af bevillingen

Kommunerne har altid forsyningspligten i forhold til at sikre BPA-arbejdsledere den nødvendige vikardækning. Det kan blandt andet omfatte adgang til eksterne vikarer eller andre løsninger, når hjælperbehovet ikke kan varetages af det sædvanlige hjælperteam. Den konkrete og individuelle løsning vil altid afhænge af pågældende kommunes bevilling for den enkelte BPA-arbejdsleder.

Læs ministersvar omkring kommunal forsyningspligt i forhold til vikardækning her.

LOBPA arbejder proaktivt og meget ihærdigt på at få alle kommuner til at overholde deres forsyningspligt. Vi har blandt andet rejst sagen på Christiansborg og er i løbende dialog på både politisk og sagsbehandler niveau i kommunerne. Vi har også bedt de enkelte kommuner redegøre for deres efterlevelse af deres lovbestemte forsyningspligt over for borgere med BPA.

Respiratorbrugere skal altid sikre, at vikarer har de rette certifikater.

 

Adgang til LOBPAs afløserliste

Til tilfælde, hvor en arbejdsleders bevilling ikke omfatter ekstern vikardækning, har LOBPA udviklet en afløserliste. Hjælpere, der arbejder for en kunde i LOBPA, kan tilmelde sig listen og stille sig til rådighed for andre BPA-arbejdsledere i deres område. Ofte benyttes afløserlisten til at dække vagter ved pludselige sygemeldinger. Hjælpere fra afløserlisten kan med det samme indgå i arbejdet, fordi de allerede har god erfaring med BPA og på forhånd er godkendt af og ansat i LOBPA.

LOBPAs afløserliste er et af landets mest omfattende assistancekartoteker. Den findes via Kundeweb og er en solidarisk ordning. Det indebærer, at brugere af afløserlisten tillader deres egne hjælpere at skrive sig på listen og dermed stille sig til rådighed for andre BPA-arbejdsledere, når de har fri fra deres faste ansættelse – hvis de har lyst.

Du er altid meget velkommen til at LOBPA, hvis du har spørgsmål til din bevilling eller dine muligheder for hjælp til vikardækning.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >