Medlemsskab for alle

LOBPA er Danmarks eneste, landsdækkende medlems- og interesseorganisation for BPA.
lbpa-foto
Medlemsorganisationen i LOBPA er åben for alle med BPA, og det er vigtigt, at du er med.

 

Sammen er vi stærkere

Som forening arbejder LOBPA for, at borgere med BPA skal have et så selvstændigt liv som muligt. Vi arbejder for fair adgang til ordningen og for det frie valg.

Vi tror på Independent Living, og derfor er LOBPAs medlemsorganisation et sted, hvor alle med BPA og hjælperordninger er velkommen og kan søge indflydelse via generalforsamlingen og bestyrelse samt hyggeligt samvær og sparring på arbejdslederrollen via netværk, uddannelse, temadage, udflugter og workshops.

LOBPA er medlem af ENIL (European Network on Independent Living) og søger både på nationalt og europæisk niveau at sikre kvaliteten i verdens bedste hjælperordning. Derfor arbejder sekretariatet tæt sammen med politikere, embedsmænd og pressen på alle niveauer.

 

Vil du være med?

Udfyld indmeldelsesblanketten.

 

Vidste du at:

  • LOBPA er Danmarks eneste, interesseorganisation for borger med BPA.
  • LOBPA er brugerstyret, og en frivillig bestyrelse bestemmer LOBPAs retning.
  • LOBPA blev etableret i forbindelse med vedtagelsen af BPA i 2008.
  • LOBPA er not for profit, hvorfor overskud bruges på foreningen og mennesker med BPA.
  • LOBPA har medlemmer i næsten alle landets kommuner.
  • Du kan være medlem af LOBPA, uanset om LOBPA varetager dit arbejdsgiveransvar.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >