Mindeord for Ole Lauth

Ole Lauth tidl. forstander for Egmont Højskolen, er ikke mere. Da LOBPA i 2009 blev stiftet var han en af vores varmeste støtter.

Ole Lauth ved LOBPAs generalforsamling, 2017

 

Ole måtte opgive kampen mod kræften, som underligt nok ramte både ham og hans hustru Annie på samme tid. Symbolsk måske, at de også i denne fase af livet skulle følges ad. Ole blev desværre ikke som Annie rask igen, men sov stille ind med familien ved sin side den 22. marts.

Det er måske nok en af de få kampe Ole har tabt. Han var kendt for at bøje hver et søm for at skabe maksimal rummelighed for den enkelte borger. Ole accepterede ganske enkelt ikke grænsesætning, hvis han kunne se et potentiale hos et medmenneske.

 

BPA – eller borgerstyret personlig assistance var et hjerteanliggende for Ole. Egmont Højskolen hviler på et fundament af samspillet mellem mennesker med handicap og elever der på deltid fungerer som personlige hjælpere. I det komplekse samarbejde skal mange ting læres. At fungere som god og kompetent arbejdsleder og være en hjælper med forståelse og empati i alle livets aspekter. Når Ole skulle ansætte en hjælper til en elev var et af spørgsmålene: ”Kan du tåle at få lort på fingerende?” Direkte og uden omsvøb. Vil vi hinanden i den virkelige verden, det var hovedspørgsmålet. Og Ole ville andre mennesker, uanset funktionsnedsættelse. Han var en elskede forstander, der på usædvanlig vis løftede og rummede mennesker med alle former for handicap. Troede på dem og indgød dem selvtillid og mod på aktivt at tage fat på livet. Med Oles stærke blik på sig, forventninger om at man gør det så godt man kan og opfører sig anstændigt, er utallige elever blevet skubbet ud i samfundet og har evnet at leve et liv som alle andre. Ole har gjort en politisk forskel og altid været fortaler for at læring og uddannelse ikke er forbeholdt eliten med skal stilles til rådighed for alle.

 

Ole var en varm fortaler for LOBPA fordi han hyldede en organisation der stiller sig på borgerens side, har ordnede forhold, men ikke mindst fordi organisationen understøtter det frie valg og muligheder for mennesker med handicap så livet kan leves udenfor institutionerne, med maksimal frihed og selvbestemmelse.

Ole fra første færd LOBPA’s tætte samarbejdspartner og han har konkret bakket op om vores idegrundlag bl.a. ved at deltage i vores generalforsamlinger, holde oplæg og engagere sine elever fra højskolen.

Ole udviklede BPA området så flest muligt bliver i stand til at lære at påtage sig arbejdsleder opgaven og skabe sig en selvstændighed og et liv med aktivitet og glæde.

Hans indsats har sat sig spor og trækker tråde fra en tid hvor solidaritet og sammenhold var en nødvendighed for at overleve, til i dag hvor sammenhold er fundamentet for at fastholde og skabe nye veje, finde nye måder. Ole var en kæmpe inspiration som med varme, engagement og livsglæde berigede utallige i hans tid. Vi begræder tabet af en af handicaphistoriens kæmper. Vores tanker går til Oles familie og det kæmpe netværk af venner han skabte sig gennem livet. Æret være Oles minde.

 

Janne Sander, Formand

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >